Missie

Stichting NDSM-werf faciliteert een gezamenlijke visie: ‘Werk aan de Werf’ en neemt daarin verantwoordelijkheid voor beheer en programmering van de werf. Deze laatste twee zijn geen doel op zich, maar een middel om het laboratorium NDSM-werf te creëren. Een laboratorium voor werken, beleven en wonen.

Regie

De Stichting neemt de rol van regisseur op zich om het toekomstverhaal van de werf samen met de community te co-creëren en te vertellen. Wij brengen kunstenaars, creatieve stedelingen, ondernemers, internationale bedrijven en instellingen op de werf bij elkaar om hen op een betekenisvolle manier te betrekken bij de ontwikkelingen van de werf. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingen bij festivals en evenementen tussen onze horecapartners, kunstenaars en evenementenorganisatoren. Hergebruik van materialen en het verduurzamen van NDSM-werf als laboratorium voor duurzame festivals.

Oprichting

Er zijn veel mensen betrokken bij het ontstaan en de ontwikkeling van de stichting. De stichting is in 2009 opgericht door Gemeente Amsterdam/Stadsdeel Noord, Projectbureau Noordwaarts, Vereniging de Toekomst en Mediawharf BV. Toen was de stichting is in het leven geroepen om een opdracht uit te voeren in beheer en programmering van het buitenterrein. Het bestuur van de stichting doet haar werk onbezoldigd. Eind 2014 bestond de Stichting vijf jaar.

Werkorganisatie

Stichting NDSM-werf onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Directie

Per 1 september 2017 wordt de directie gevormd door Demian de Rooij (Algemeen Directeur) en Lucas Bonekamp (Zakelijk Directeur).

Bestuur

Het bestuur (onbezoldigd) van Stichting NDSM-werf bestaat uit:

  • Voorzitter: Thomas van Dalen (sinds 1 juli 2016), organisatiestrateeg
  • Penningmeester: Rutger van Uhm (sinds 19 juni 2013), t/m 2015 accountant Baker Tilly Berk
  • Secretaris: Bart Rutten (sinds 1 juli 2016), artistiek directeur Centraal Museum Utrecht
  • Bestuurslid: Marcia Sookha (sinds 25 april 2018)
  • Bestuurslid: Eric van Eerdenburg (sinds 25 april 2018)